Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

Renteloos renovatiekrediet tot 60.000euro

Vanaf 2021 kunnen nieuwe eigenaars van een woning of appartement beroep doen op het renteloos renovatiekrediet. Enkel natuurlijke personen komen in aanmerking. Wie een woning met een slechte energieprestatie koopt vanaf 2021 en binnen de vijf jaar de energieprestatie daarvan aanzienlijk verbetert, zal aansluitend bij het hypothecair krediet voor de verwerving van het pand, ook een renteloos renovatiekrediet kunnen afsluiten. Het renteloos renovatiekrediet kan ook aangevraagd worden voor een tweede verblijf of een pand dat je later gaat verhuren.

Het renteloos renovatiekrediet moet aangevraagd worden bij een bank of verzekeringsinstelling. 

Wie vanaf 2021 een woning erft of geschonken krijgt, kan een gelijkaardige renteloze lening aanvragen bij het Energiehuis. We spreken dan over de energielening+.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor het renteloos renovatiekrediet, moet er een hypothecair hoofdkrediet zijn, dat hoofdzakelijk bestemd is voor de verwerving van de woning in het Vlaams Gewest. Aanvullend bij het hoofdkrediet kan je een renteloos renovatiekrediet afsluiten met het engagement om de eensgezinswoning van label E of F naar label A, B of C te brengen binnen een periode van 5 jaar. Het label van de woning vind je terug op het energiepresatiecertificaat (EPC) opgemaakt door een energiedeskundige. Bij de verkoop van een woning moet er steeds een certificaat ter beschikking zijn. Enkel EPC’s opgemaakt vanaf 2019 komen in aanmerking voor het renteloos renovatiekrediet.

Voor appartementen geldt een te realiseren verbetering van label D, E of F naar label A of B. Het engagement is een resultaatsverplichting. Het renovatiekrediet moet hoofdzakelijk dienen voor de renovatie van de woning. Let op: enkel indien de notariële akte vanaf 2021 wordt getekend en het hoofdkrediet vanaf 2021 wordt aangevraagd, kan je een renteloos renovatiekrediet aanvragen. 

Hoeveel kan ik renteloos ontlenen?
Bij aankoop van een woning kan je maximaal 60.000 euro renteloos ontlenen voor wie tot label A zal renoveren. Bij renovatie tot label B of C kan je een lager bedrag ontlenen. Bij aankoop van een appartement maximaal kan je maximaal 45.000 euro renteloos ontlenen voor renovatie tot label A en 30.000 voor renovatie tot label B. Ook in geval van sloop- en heropbouw van een woning of appartement met slecht energieprestatie, kan je een renteloos renovatiekrediet aanvragen. 

Waar vraag ik het renovatiekrediet of de energielening+ aan ?
Je kan een renteloos renovatiekrediet afsluiten bij je bank, samen met het afsluiten van een hoofdkrediet voor het verwerven van een woning. Het renovatiekrediet is renteloos aangezien de interesten automatisch een keer per jaar door de Vlaamse overheid (het VEKA), worden terugbetaald onder de vorm van een rentesubsidie. Als je een renteloos renovatiekrediet afsluit bij je bank, dan zal deze de nodige gegevens hiervoor bezorgen aan het VEKA. Het VEKA zal rentesubsidie jaarlijks in de loop van de maand mei op uw rekening storten.

Als je een woning geschonken of na erfenis krijgt, kan je terecht bij het energiehuis voor het afsluiten van een gelijkaardige energielening+. Het belangrijkste verschilpunt met het hypothecair renovatiekrediet is dat bij de energielening+ niet met een rentesubsidie wordt gewerkt, maar dat de lening van bij aanvang renteloos wordt toegekend.

> Meer info op onze website


Vond u dit artikel interessant?

Meer van Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

ReNUveer: verhoog nu uw renovatiebudget en bespaar voor altijd op uw energiefactuur
53c9f71bdc52a9defb58e2241715431a
Lees dit artikel
Zonnekaart Vlaanderen: hoe geschikt is uw dak voor zonnepanelen of een zonneboiler?
54e2a50690fbe27c0a6bcbac5dda4dfe
Lees dit artikel
EPC-labelpremie tot 5000 euro
b881633519835f08ba5b33bb06de56b4
Lees dit artikel

Inloggen

Registreer je en verzamel de nieuwste inspiratie en tips voor jouw project