Privacybeleid
Laatste wijziging: 22 mei 2018

Bij Constructr respecteren en beschermen wij uw privacy.
We willen het vertrouwen verdienen dat u in ons stelt door onze site en onze applicatie te bezoeken en onze diensten te gebruiken. We willen dat u zich volledig comfortabel voelt wanneer u surft binnen onze digitale omgeving.
Daarom willen we u op een transparante manier informeren over de voorzorgsmaatregelen die wij nemen om de persoonlijke gegevens te verwerken die u ons toevertrouwt of die worden verzameld tijdens uw gebruik van onze site of onze applicatie.

Dit Privacybeleid beoogt te voldoen aan de volgende geldende wetgevingen:

- de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG' of 'GDPR' in het Engels) 2016/679 van 27 april 2016, in werking getreden op 24 mei 2016. Zij wordt integraal van kracht op 25 mei 2018 en heeft tot doel de fundamentele rechten en vrijheden van natuurlijke personen te beschermen, en in het bijzonder hun recht op bescherming van persoonsgegevens;
- Iedere andere wetgeving die van toepassing is op SA G-CONSTRUCT, hierna "Constructr" genoemd, met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.
_____________________________


1. Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?


Constructr zal uw gegevens niet verzamelen zonder hiervoor een rechtsgrond te hebben.

- ofwel hebt u ons uw toestemming gegeven. Het is mogelijk dat uw toestemming wordt afgeleid uit uw gedrag of uw acties (bijvoorbeeld wanneer u een formulier invult en u op een knop klikt). Door dergelijke handelingen te verrichten, gaat u ermee akkoord dat de ingevoerde gegevens worden gebruikt om een correcte uitvoering van onze diensten te garanderen.
- ofwel is de verwerking van uw gegevens gebaseerd op een andere rechtsgrond, waarbij de gegevens vereist zijn:
· Voor de uitvoering van een contract
· Voor de nakoming van een verplichting waaraan onze onderneming (SA G-CONSTRUCT) krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie onderworpen is.
· In het geval dat uw gegevens vereist zijn om het gerechtvaardigde belang van Constructr te verwezenlijken. Als dit het geval is, verbindt Constructr zich ertoe om na te gaan of uw belang of uw fundamentele rechten niet prevaleren boven zijn eigen gerechtvaardigde belang.

2. Voor welke doeleinden slaan we uw persoonsgegevens op?


We hebben uw persoonsgegevens nodig:

o Om u in staat te stellen de informatie te volgen die op onze site en applicatie wordt gepubliceerd met betrekking tot de constructie, de inrichting, de decoratie, de renovatie of enigerlei ander product of andere dienst met betrekking tot de constructie of de renovatie die u interesseert;
o Om u als potentiële opdrachtgever/koper (hierna 'klant') in staat te stellen contact op te nemen met potentiële dienstverleners/professionals (hierna 'professionals') van uw keuze via onze website of onze applicatie;
o Om u, als u ons daarom verzoekt, te begeleiden door contact met u op te nemen in het kader van uw zoekacties;
o Als u ons daarom verzoekt, om u via elektronische communicatie op de hoogte te houden van diensten, enquêtes, wedstrijden en evenementen van Constructr;
o Met uw toestemming, om u op te bellen om u op de hoogte te houden van producten en diensten, enquêtes, wedstrijden en evenementen die u mogelijk interesseren;
o Als u hen daarvoor toestemming geeft, kunnen onze partners u op de hoogte houden van hun producten, diensten en evenementen die u mogelijk interesseren. De berichten van onze partners zullen aan u worden toegezonden door Constructr, want wij maken er een erezaak van om uw gegevens niet zonder uw specifieke toestemming aan een derde over te dragen of te verkopen.
o Om marktonderzoek uitvoeren en beschikbaar maken voor andere gebruikers van de site of applicatie;
o Als u ons daarvoor toestemming geeft, om uw voorkeuren te onthouden en zo de site en de inhoud ervan op een zo efficiënt mogelijke manier te kunnen weergeven voor u en uw computer;
o Om fraude en kwaadwillig gedrag te voorkomen;
o Om statistieken op te stellen over het bezoek aan de verschillende rubrieken van onze site en onze applicatie en om deze te verbeteren;
o Om u op de hoogte te houden van belangrijke wijzigingen in onze site en onze applicatie, of in één van de diensten van Constructr;
o Meer in het algemeen, om het technisch beheer van onze site en onze applicatie te verzekeren.
Door uw persoonsgegevens te verstrekken, geeft u Constructr toestemming om de hierboven opgesomde verwerkingen uit te voeren.
Voor de meeste van deze diensten staat het u vrij om alle of een deel van uw persoonsgegevens te verstrekken. Bepaalde functionaliteiten en kenmerken van onze site en onze applicatie kunnen echter alleen worden gebruikt als u ons bepaalde persoonsgegevens verstrekt. De gegevens worden dan aangeduid als verplicht.

U vindt in het volgende hoofdstuk en per dienst die door Constructr of door partners van Constructr verstrekt wordt, de gegevens die wij verwerken, het doel van de verwerking, de tijdsduur dat wij uw gegevens bewaren en de rechtsgronden die ons toestaan uw gegevens te verwerken.

2.1 GEGEVENSVERWERKING IN HET KADER VAN DE DIENSTVERLENING VAN CONSTRUCTR


2.1.1. Aanmaak van uw Constructr-gebruikersaccount

Om ervoor te zorgen dat Constructr de door u gevraagde diensten kan leveren, wordt u verzocht een​account aan te maken. Hierbij wordt de volgende informatie verzameld:

- Verzamelde gegevens:

o Identificatiegegevens: uw e-mail;
o Uw wachtwoord (dit wordt versleuteld en we hebben er geen toegang toe. Als u het verliest, moet u het resetten);
o Optioneel: via de rubriek 'mijn profiel': uw foto, uw telefoonnummer, uw postcode;
o Optioneel: uw aanmeldingen voor één of meer van onze elektronische berichten, uw aanmelding voor onze telefoontjes over producten en diensten die Constructr aanbiedt.

- Doeleinden: de gegevens zijn nodig

o Om u in staat te stellen zich te authenticeren (login en wachtwoord) voor een beveiligde toegang;
o Om via de knop 'follow' de professional(s) te kunnen volgen die u interesseert/interesseren;
o Al naargelang uw voorkeuren, om onze informatieve en/of commerciële elektronische communicatie (via e-mail, sms, sociale media) en/of commerciële telefoontjes te kunnen ontvangen;
o Om uw criteria (als u dit wilt) in uw 'Constructr'-profiel te bewaren;

- Rechtvaardiging:

o Deze gegevens zijn nodig om de gevraagde diensten te verstrekken en dus om het contract tussen Constructr en u uit te voeren.
o We vragen om uw toestemming om elektronische communicatie te verzenden of om u op te bellen.

- Bewaarduur:

o Uw accountgegevens worden bewaard zolang u uw account niet verwijdert;
o Uw toestemming voor het verzenden van elektronische communicatie blijft bewaard zolang u zich niet afmeldt voor deze communicatie. Wij bewaren in onze databases het bewijs van de ontvangst van uw toestemming, samen met het ogenblik waarop ze verkregen werd en de bron ervan. We bewaren ook elk bewijs van afmelding.

- Toegang tot en correctie van de gegevens:

o Deze gegevens zijn toegankelijk in uw account ('Mijn profiel'). U kunt deze gegevens op elk gewenst moment corrigeren door uw profiel te bewerken.

2.1.2. Aanmaak van Constructr-account als professional

Als uw 'Pro'-account is aangemaakt, worden de volgende gegevens verzameld:

- Verzamelde gegevens:

Uw identificatiegegevens: uw voor- en achternaam, uw e-mailadres, de naam van uw bedrijf, uw telefoonnummer, uw beroep, het btw-nummer van uw bedrijf, hoe u zich als professional identificeert (wederverkoper , producent, bouwer, architect, kleine professional, verkooppunt);

o Uw wachtwoord (dit wordt versleuteld en we hebben er geen toegang toe. Als u het verliest, moet u het resetten)
o Optioneel: de URL van de website, uw expertise, uw logo, de URL van het facebook-account dat aan uw activiteit is gekoppeld, de URL van het linkedin-account dat aan uw activiteit is gekoppeld, uw slogan, het adres van de maatschappelijke zetel van uw bedrijf, foto's, video's, 360°-bezoeken en beschrijvingen van uw realisatie(s) en project(en), één of meer artikel(en) voor publicatie.

- Doeleinden: de gegevens zijn nodig:

o Om u de dienst te verstrekken, volgens de gekozen formule ('Package'): creatie van een pagina als 'professional' en publicatie van realisatie(s) en project(en), weergave van uw gegevens, ontvangst van de leads, aanmaak van specifieke domeinnaam, links naar sociale media-accounts, persoonlijke telefonische ondersteuning, toegang tot de lijst met wederverkopers, publicaties van de realisaties en de projecten in de rubriek 'inspiratie', publicatie van artikelen (cf. beschrijving van de 'Pro'-packages op de website Constructr.be);
o Om u in staat te stellen uw acties te volgen en uw geschiedenis te bewaren;
o Om ons toe te staan analyses uit te voeren​voor marketingdoeleinden (marktevolutie) en voor doeleinden van commerciële strategieën: welke soorten realisaties en projecten worden gepubliceerd en wat zijn hun kenmerken.

- Rechtvaardiging:

o Deze gegevens zijn nodig om de gevraagde diensten te verstrekken en dus om het contract tussen Constructr en u uit te voeren.
o Deze gegevens zijn nodig om u de best mogelijke service te bieden.

- Bewaarduur:

o Uw gegevens worden bewaard zolang u uw account bewaart;

- Toegang tot en correctie van de gegevens:

o Deze gegevens zijn toegankelijk in uw account. U kunt deze gegevens op elk gewenst moment corrigeren door uw ‘Professional’ profiel te bewerken.

2.1.3. Contact met professionals

Los van het aanmaken van een klantenaccount, kunt u contact opnemen met een professional via het contactformulier; hierbij worden dan de volgende gegevens verzameld:

- Verzamelde gegevens:

o Identificatiegegevens: uw naam, voornaam, e-mailadres;
o Uw wachtwoord (dit wordt versleuteld en we hebben er geen toegang toe. Als u het verliest, moet u het resetten);
o Optioneel: uw telefoonnummer, uw postcode, het ontvangende verkooppunt, uw bericht aan de professional.

- Doeleinden: de gegevens worden verwerkt:

o Om u in staat te stellen in contact te komen met één of meerdere professionals op onze site en in onze applicatie;

- Rechtvaardiging:

o De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om de gevraagde dienst te verstrekken.

- Bewaarduur:

o Deze gegevens worden een maand bewaard om de professional in staat te stellen contact met u op te nemen.

- Toegang tot en correctie van de gegevens:

o Op verzoek

2.2. GEGEVENSVERWERKING VOOR ENQUETES, POLLS, WEDSTRIJDEN EN EVENEMENTEN


2.2.1. Deelname aan enquêtes en polls

U kunt vrij deelnemen aan enquêtes en polls; hierbij worden de volgende gegevens verzameld:

- Verzamelde en verwerkte gegevens :

o Uw leeftijd, uw titel, uw regio, uw taal, eventueel andere sociodemografische gegevens om op representatieve wijze een segment te kunnen creëren, interesses en voorkeuren op het gebied van bouw, inrichting, decoratie, renovatie of enigerlei ander product of andere dienst met betrekking tot de bouw of renovatie;
o Uw antwoorden;
o Uw identificatiegegevens, alleen als u deze aan ons hebt verstrekt. Deze zijn nodig om contact met u te kunnen opnemen om te bevestigen dat u een prijs heeft gewonnen zoals voorgesteld in de beschrijving van een enquête of poll.

- Doeleinden:

De gegevens zijn nodig:

o Om statistieken te maken en de antwoorden op polls en enquêtes te organiseren.
o Uw e-mailadres wordt gebruikt om u een link naar de enquête of poll te sturen, en om de antwoorden te beheren. Het systeem anonimiseert vervolgens de antwoorden en koppelt ze niet langer aan de e-mailadressen van de respondenten. Wij ontvangen alleen statistieken - wat weg degelijk de bedoeling van de oefening is.
o Om, in voorkomend geval, contact met u te kunnen opnemen om te bevestigen dat u een prijs heeft gewonnen zoals voorgesteld in de beschrijving van een enquête of poll.

- Rechtvaardiging:

o U neemt vrij deel aan de polls. Door deel te nemen, stemt u in met het gebruik van uw gegevens voor de bovengenoemde doeleinden.

- Bewaarduur:

o De gegevens worden geanonimiseerd en geaggregeerd. Wij bewaren alleen het resultaat van de polls.

- Toegang tot en correctie van de gegevens:

o We gebruiken enquêtetools die alle gegevens anonimiseren en aggregeren. Daardoor kunnen wij niet achterhalen wat uw antwoorden zijn te midden van die van de andere respondenten. We hebben dan ook niet de mogelijkheid om u toegang te verlenen tot uw antwoorden of deze te corrigeren zodra ze zijn verzonden.

2.2.2. Deelname aan wedstrijden

U kunt vrij deelnemen aan onze wedstrijden. Als u deelneemt, worden de volgende gegevens verzameld:

- Verzamelde en verwerkte gegevens:

o Identificatiegegevens;
o Contactgegevens;
o Andere gegevens afhankelijk van de wedstrijd (antwoorden op vragen, foto's, ...);
o Opt-in (optioneel): uw aanmelding voor één of meer van onze elektronische en/of telefonische berichten.

- Doeleinden:

De gegevens zijn nodig om:
o De wedstrijd te beheren, contact op te nemen met de winnaars.
o Elektronische communicatie te versturen en/of u op te bellen als u daarom hebt gevraagd (aanvullende toestemming vereist).

- Rechtvaardiging: uw toestemming

o U neemt vrij deel aan de wedstrijd. Door deel te nemen, stemt u in met het gebruik van uw gegevens voor de bovengenoemde doeleinden.

- Bewaarduur:

o De gegevens worden bewaard gedurende de periode van de wedstrijd en voor het beheer van eventuele latere klachten (6 maanden na het einde van de wedstrijd).
o Uw toestemming voor het verzenden van elektronische communicatie blijft bewaard zolang u zich niet afmeldt voor deze communicatie.

2.2.3. Deelname aan evenementen

U kunt vrij deelnemen aan evenementen die georganiseerd worden door of samen met Constructr. Hierbij worden de volgende gegevens verzameld:

- Verzamelde en verwerkte gegevens:

o Identificatiegegevens;
o Contactgegevens;
o Andere gegevens afhankelijk van het evenement (aantal personen ...);
o Opt-in (optioneel): uw aanmeldingen voor één of meer van onze elektronische berichten.
o Tijdens het evenement kunnen foto's en films worden gemaakt voor publicatie op de website van Constructr of op zijn Facebook-pagina. Als u niet wilt dat uw foto wordt gepubliceerd, neem dan contact op met de fotograaf en/of de cameraman om hem of haar te vragen de foto te verwijderen waarop u voorkomt.

- Doeleinden:

De gegevens zijn nodig voor:
o Het beheer van het evenement en de beveiliging ervan.
o Het verzenden van elektronische communicatie en/of u om u op te bellen als u daarom hebt gevraagd (aanvullende toestemming vereist).

- Rechtvaardiging: uw toestemming

o U neemt vrij deel aan het evenement. Door ons uw deelnameaanvraag te versturen, stemt u in met het gebruik van uw gegevens voor de bovengenoemde doeleinden.

- Bewaarduur:

o De gegevens worden bewaard tijdens de organisatie van het evenement.
o Uw interesse in het evenement blijft bewaard om u berichten over soortgelijke evenementen te sturen (alleen verzending als u akkoord bent gegaan met het feit dat wij u elektronische berichten sturen).
o Uw toestemming voor het verzenden van elektronische communicatie blijft bewaard zolang u zich niet afmeldt voor deze communicatie.

· Toegang tot en correctie van de gegevens:

o Op verzoekt kunt u toegang krijgen tot uw gegevens of ons vragen om deze te verwijderen (zie punt 7.)

3. DIRECTE MARKETING


3.1. Direct marketing en communicatie aan derden

Wij beschouwen uw persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie die wij niet delen met derden en die niet wordt gebruikt voor direct marketingdoeleinden, tenzij u ons uw voorafgaande toestemming (‘opt-in’) hebt gegeven door de verschillende vakjes aan te vinken die aanwezig zijn in uw ‘Constructr'-account, op onze site en in onze elektronische communicatie.

- Verzamelde en verwerkte gegevens:

o E-mailadres:
o Toestemming en tijdstip van toestemming (voor aanbiedingen van Constructr of aanbiedingen van Constructr en partners of telefonische communicatie);
o Intrekking van toestemming en tijdstip van intrekking;
o Voorkeuren met betrekking tot uw account afgeleid uit uw gevolgde professionals ("mijn favorieten") (zodat u aanbiedingen gestuurd kunnen worden die u mogelijk interesseren);
o Voorkeuren afgeleid uit uw gebruik van de site (zodat u aanbiedingen gestuurd kunnen worden die u mogelijk interesseren);

- Doeleinden: Als u ons uw toestemming geeft, worden uw gegevens voor de volgende de doeleinden gebruikt:

o Om u te informeren over onze nieuwe producten en diensten, u uit te nodigen voor onze evenementen, enquêtes, wedstrijden en acties voor te stellen en u informatie te verstrekken over de voorkeuren die u in uw account hebt geselecteerd (als u het vakje hebt aangevinkt: "Ik ga ermee akkoord om de elektronische communicatie van Constructr over zijn producten en diensten, evenementen en enquêtes te ontvangen”;
o Om u te informeren over aanbiedingen van onze partners die actief zijn op het gebied van bouw, inrichting, decoratie, renovatie of enigerlei ander product of andere dienst in verband met bouw of renovatie (als u het vakje hebt aangevinkt: "Ik wil elektronische communicatie van door Constructr gekozen partners ontvangen over hun producten en diensten en hun evenementen ");
o Om u op te bellen om u op de hoogte te houden van producten en diensten die u mogelijk interesseren (als u het vakje hebt aangevinkt: “Ik ga ermee akkoord om telefonisch gecontacteerd te worden over producten en diensten aangeboden door Constructr");

- Rechtvaardiging:

o Uw toestemming.

- Bewaarduur:

o Zodra u ons uw toestemming hebt gegeven, bent u vrij om die toestemming op elk gewenst moment in te trekken. Al onze berichten bevatten een link om u af te melden. U kunt ook de desbetreffende vakjes in uw Constructr-profiel uitvinken. Als u via deze kanalen een probleem ondervindt, kunt u uw verzoek sturen naar het adres privacy@constructr.be.

Constructr kan uw gegevens delen met een beperkt aantal externe partners. Dit gebeurt alleen als dit om één van de volgende redenen nodig is:

o Zijn database beheren;
o Ons helpen om marketingacties, wedstrijden, polls of evenementen (onderaannemers) te organiseren;
o Op verzoek van overheden of politiediensten in het kader van acties met betrekking tot wetshandhaving;
o Om fysieke of financiële schade te voorkomen of als onderdeel van een onderzoek naar vermoede of bewezen fraude of illegale activiteiten.

· Toegang tot en correctie van de gegevens:

o Op verzoekt kunt u toegang krijgen tot uw gegevens of ons vragen om deze te verwijderen (zie punt 7.)

4. VERWERKING VAN SPECIFIEKE GEGEVENS OP DE WEBSITE


4.1. Beheer en beveiliging van de site

Wij verzamelen bepaalde gegevens om te zorgen voor een goed beheer van onze site en onze applicatie, om fraude en kwaadaardig gedrag te voorkomen en om statistieken over het gebruik ervan op te stellen. Deze informatie stelt ons ook in staat om u persoonlijk op de hoogte te houden van wijzigingen in onze site en onze applicatie om de kwaliteit en/of beveiliging te verbeteren.
- Verzamelde en verwerkte gegevens:

o Uw IP-adres bij toegang tot de site;
o Uw Constructr-ID wanneer u bent ingelogd op uw "Constructr" -account;
o Uw traject op de site (bezochte pagina's, tijdstippen, gevolgde links);
o Het type terminal en de browser die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten;
o De e-mails die u verzendt vanaf de site of onze applicaties.

- Doeleinden:

o Beheer van de beveiliging van de site;
o Fraude en kwaadwillig gedrag voorkomen;
o Statistieken opstellen over het bezoek aan de verschillende rubrieken van onze site en onze applicatie en deze verbeteren;
o U op de hoogte houden van belangrijke wijzigingen in onze site en onze applicatie, of in één van de diensten van Constructr;
o Het technisch beheer van onze site en onze applicatie verzekeren.

- Rechtvaardiging:

o Beveiliging (wettelijke verplichting onder de AVG-verordening);
o Gerechtvaardigd belang van Constructr (beheer, statistieken).

- Bewaarduur:

o Deze gegevens worden gedurende 12 maanden bewaard.

4.2. Overdracht van uw gegevens naar het buitenland:


Sommige van uw gegevens kunnen worden overgedragen naar servers buiten uw land van verblijf of aan derden die dergelijke gegevens namens ons en in overeenstemming met onze instructies in het buitenland kunnen (laten) verwerken om u de service te verstrekken die wij bieden. Door uw gegevens aan Constructr mee te delen, en in het bijzonder door onze site of onze applicatie te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat we deze gegevens naar het buitenland verzenden, vaak in het kader van het contract dat wij met u hebben. We handelen in overeenstemming met de voorwaarden van dit Privacybeleid, de Privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679).

4.3. Tracking, monitoring en segmentatie


Om de relevantie van de diensten die wij aanbieden te verbeteren, kruisen wij een aantal van uw gegevens om zo veel mogelijk te voorkomen dat u mededelingen ontvangt die u niet interesseren.

- Verzamelde en verwerkte gegevens:

o Uw IP-adres bij toegang tot de site;
o Uw Constructr-ID wanneer u bent ingelogd op uw "Constructr" -account;
o Uw traject op de site (bezochte pagina's, tijdstippen, gevolgde links);
o Het type terminal en de browser die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot onze diensten;
o De e-mails die u verzendt vanaf de site of onze applicaties.

- Doeleinden:

o Deze gegevens worden gebruikt om de relevantie te verbeteren van de elektronische communicatie waarvoor u zich hebt aangemeld. Na anonimisering kunnen zij ook worden gebruikt voor statistische doeleinden.

- Rechtvaardiging:

o Verbetering van onze diensten en van de relevantie van onze communicatie.

- Bewaarduur:

o Niet-geanonimiseerde gegevens worden bewaard zolang de toestemming (opt-in) voor een of meer elektronische berichten van Constructr actief is.

4.4. Gegevens die automatisch aan ons worden doorgegeven: "Cookies"

Andere gegevens over u worden automatisch aan ons doorgegeven via cookies of andere technologieën die persoonlijke gegevens kunnen verzamelen of opslaan.
Cookies zijn kleine computerbestanden die door onze servers worden verzonden en op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Ze worden gebruikt om persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens over uw browsen op onze website te registreren. Cookies kunnen permanent zijn (en aanwezig blijven nadat u bent uitgelogd van onze site en onze applicatie om tijdens volgende bezoeken te gebruiken) of tijdelijk zijn (en verdwijnen zodra u zich afmeldt van onze site en onze applicatie).
De eerste keer dat u op de websites en applicaties van Constructr.be surft, wordt u in kennis gesteld van het bestaan​van de cookies van Constructr en van de cookies van derden. Door deze informatie te accepteren, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat Constructr en zijn externe partners dergelijke cookies gebruiken. Bij toekomstige bezoeken zijn ze standaard ingeschakeld en kunnen de gegevens lokaal op uw computer worden gelezen of opgeslagen.

4.4.1 Cookies van Constructr:

Deze cookies bevatten informatie die alleen toegankelijk is voor Constructr en zijn werknemers en alleen als u onze site en onze applicatie bezoekt. Met deze cookies kunt u aangenamer surfen binnen onze digitale omgeving. Zo hoeft u bijvoorbeeld niet telkens aan te geven in welke taal u wilt surfen.
Sommige cookies stellen ons ook in staat het verkeer en de gegevens op onze sites en applicaties te analyseren om het aantal gebruikers van de diensten te meten en om ervoor te zorgen dat wij uw vragen kunnen beantwoorden, maar ook om Constructr te helpen begrijpen hoe gebruikers met onze diensten interageren om deze te verbeteren.
Zo registreren wij via cookies:

  • Uw taalkeuze;
  • Uw toegangscode;
  • Uw wachtwoord (maar wij bewaren het niet 'ongecodeerd');
  • uw voorkeuren.
Wat zijn ‘verplichte’ cookies?

Uit veiligheidsoverwegingen (met name om fraude en kwaadwillig gedrag te voorkomen) registreren wij ook automatisch uw TCP/IP-adres, het merk en de versie van uw browser en de laatst bezochte webpagina. U kunt niet weigeren dat deze geïnstalleerd worden.

4.4.2 Cookies van derden:

Onze onderneming kan ook gebruikmaken van de diensten van externe dienstverleners (bijvoorbeeld: Google Analytics, Facebook, LinkedIn, enz.) om namens haar en voor haar rekening de volgende acties uit te voeren:

- uw surfgedrag analyseren en het publiek van onze site en onze applicatie meten of u aangepaste producten/diensten aanbieden;
- uw interessegebieden analyseren en u aanbiedingen voorstellen die aan uw verwachtingen voldoen;
- u in staat stellen content van de sites en applicaties van Constructr te delen met andere personen op sociale netwerken (bijv. De knop 'Vind ik leuk' op Facebook).
In dat geval kunnen webbakens en cookies die door deze externe dienstverleners worden verstrekt, worden gebruikt en opgeslagen. Bij het verzenden van de informatie die door deze cookies wordt gegenereerd, zorgen de cookie-instellingen ervoor dat uw IP-adres anoniem vóór geolocatie en vóór opslag anoniem wordt gemaakt. Onze dienstverleners zullen deze informatie gebruiken voor de hierboven uiteengezette doeleinden. Ze zullen uw IP-adres niet koppelen aan hun gegevens.
U kunt de installatie van deze cookies weigeren door de opties van uw webbrowser aan te passen.
Cookies die op bekende wijze op de sites en applicaties van Constructr worden verzameld, worden beschreven als u op ons Cookiebeleid klikt . Deze lijst wordt regelmatig gecontroleerd en bijgewerkt. Het is echter mogelijk dat, ondanks onze waakzaamheid, cookies die door vertrouwde derde partijen worden geïnstalleerd, aan onze controle ontsnappen.

Als dit het geval is, laat het ons dan weten op het volgende adres: privacy@constructr.be

4.5 ADMINISTRATIEVE VERWERKINGEN

Sommige gegevens moeten worden bewaard om te voldoen aan onze wettelijke, fiscale en administratieve verplichtingen. Dit geldt voornamelijk voor bewijzen van contracten en voor financiële en boekhoudkundige gegevens. Deze worden bewaard voor de duur die wettelijk vereist is.

5. Hoe beschermen wij de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens?


Wij hebben een privacy- en beveiligingsbeleid ten opzichte van al onze partners ingevoerd.

Uw persoonlijke gegevens worden gehost op servers die, voor zover mogelijk, verhinderen dat:

· uw gegevens op ongeoorloofde wijze geraadpleegd of gewijzigd worden
· uw gegevens op ongepaste wijze worden gebruikt of dat ze worden openbaar gemaakt
· uw gegevens op onwettige manier worden vernietigd of onbedoeld verloren gaan
Ten slotte zijn onze werknemers die toegang hebben tot uw gegevens contractueel onderworpen aan een strikte geheimhoudingsplicht.

6. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens?


De verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die op onze site en in onze applicatie verzameld worden is S.A G-CONSTRUCT (hiervoor aangeduid als 'Constructr'), met maatschappelijke zetel te Generaal Dumonceaulaan 56 - 1190 Brussel, België.
Voor vragen over uw persoonlijke gegevens kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: privacy@Constructr.be.

7. Wanneer en hoe kunt u toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens?


U hebt op elk moment de mogelijkheid om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens en deze te corrigeren. Voor de site van Constructr.be en zijn mobiele applicatie gebeurt dit via de rubriek "Mijn profiel" als u een klant bent en via de rubriek "Pro" als u een Professional bent, met behulp van uw toegangscode en uw wachtwoord.
U kunt ons ook gratis vragen om u uw persoonlijke gegevens te sturen en om de verwerking van deze gegevens geheel of gedeeltelijk te stoppen. Ten slotte kunt u, eveneens gratis, vragen dat uw persoonlijke gegevens uit onze database worden verwijderd, met uitzondering van de gegevens die Constructr moet bewaren in het kader van een wettelijke verplichting.

Voor alle hierboven genoemde verzoeken, stuurt u het verzoek in kwestie, samen met een bewijs van uw identiteit (bijvoorbeeld een kopie van uw identiteitskaart), naar onze functionaris voor gegevensbescherming:

- ofwel via e-mail, naar het adres privacy@Constructr.be ;
- ofwel per post naar het volgende adres:
Ter attentie van de klantendienst van Constructr CONSTRUCTR N.V. Generaal Dumonceaulaan 56, 1190 Brussel, België
Wij doen dan het nodige om uw verzoek zo snel mogelijk in te willigen.
Mocht u niet tevreden zijn over ons antwoord, dan hebt u nog altijd het recht een klacht in te dienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming.

8. Opmerking betreffende minderjarigen


Als u minderjarig bent (jonger dan 18 jaar), mag u onze site of onze applicatie niet gebruiken en dan vragen wij u om ons uw persoonlijke gegevens niet te verstrekken.

9. Aanvullende informatie


Merk op wij geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot het privacybeleid van de websites waarnaar onze site links bevat.

Inloggen

Registreer je en verzamel de nieuwste inspiratie en tips voor jouw project